Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rejestracja czynna w godzinach 8:00 - 17:00
Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach 8:00 - 17:00

tel. (32) 327-60-61

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja czynna w godzinach 7:30 - 18:00
Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 8:00 - 18:00

tel. (32) 327-60-62

Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego

Rejestracja czynna w godzinach 7:30 - 18:00
Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 8:00 - 18:00

tel. (32) 327-50-43

Ortodoncja

Rejestracja czynna w godzinach pracy poradni.

tel. (32) 329-62-14

Ogłoszenia

Przychodnia Lekarska
San-Med zaprasza

Rejestracja telefoniczna

POZ: (32) 327-60-61
SPECJALISTYKA: (32) 327-60-62

więcej informacji >>

Jak do nas trafić
© San-Med Sp. z o.o.